Plán odborné přípravy na rok 2016
JPO II Lomnice nad Popelkou
Datum Téma Školící
8.1. Poskytnutí PP zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem, tepenné krvácení Kracík Jan
22.1. Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky Stránský Martin st.
5.2. Výcvik s DT (údržba, průměrná spotřeba vzduchu, výpočet ochranné doby) Kučera Petr
19.2. Bojový řád - taktické postupy, únikové cesty (silné zakouření, přetlaková ventilace) Oravec Roman
4.3. Taktika zásahu při DN, dopravní nehoda automobilu s pohonem CNG / LPG a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu. Pikard Roman
18.3. Umístění, obsluha a údržba prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů. Stránský Martin st.
1.4. Zdravotní příprava (první pomoc, vyprošťování a transport zraněného) Fejfar Václav
15.4. Nebezpečné látky (zásady chování v kontaminovaném prostoru, ochranné obleky) Otmar Jakub
29.4. Výcvik s dýchací technikou (praktický výcvik) Volšička Petr
13.5. Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály. Bartoníček Petr
27.5. Praktický výcvik zásahu u DN - stabilizace vozidla, taktika zásahu Barchánek Jiří
10.6. Výcvik s CAS (přívodní vedení, čerpadla, vývěvy - čerpání vody z vodních zdrojů) Brendl Ladislav
24.6. Bojový řád - Lesní požáry - taktické postupy. Volba hasební látky a její správná aplikace. Volšička Roman
8.7. Praktický výcvik. Sebejištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy. Patka Bohumil
22.7. Praktický výcvik posádek RZ (seznámení s uložením a obsluhou zařízení, obsluha navijáku) Volšička Petr
5.8. Výcvik s dýchací technikou (praktický výcvik) Stránský Martin ml.
19.8. Zdravotní příprava (používání kyslíkového přístroje, resuscitace) Kracík Jan
2.9. Praktický výcvik. Dopravní a útočná hadicová vedení, hasební prostředky (druhy a použití) Cerman Martin
16.9. Zásady bezpečnosti při likvidaci následků DN (praktický výcvik) Stránský Martin ml.
30.9. Seznámení s uložením věcných prostředků v zásahových automobilech a obsluhou zařízení (zvedací vaky) Patka Bohumil
14.10. Nastupování a vystupování z vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů. Mašek Pavel
28.10. Signály pro dodávku vody, místopis města. Patka Tomáš
11.11. Výcvik s dýchací technikou (praktický výcvik zásahu v zakouřeném prostředí) Stránský Martin st.
25.11. Zdravotní příprava - první pomoc (popáleniny, opaření) Fejfar Václav
9.12. Úkoly hasiče na místě zásahu (DN, požár, technický zásah) Barchánek Jiří
23.12. Shrnutí a vyhodnocení činnosti členů JPO v roce 2016 Stránský Martin st.
Začátek školení je  od 17:00 hodin