Statistiky výjezdů za poslední roky

Statistiky zásahů 2023

2023 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 6 2 2 1 3   14
Únor 1   9 1     11
Březen 5 2 1 1 2   11
Duben   2   1 1   4
Květen 3 3     1   7
Červen 2 1 4   3   10
Červenec 3 5 3   2 3 16
Srpen 3 1 4   2 2 12
Září 3 1 4 1 1   10
Říjen 1 1 1   1   4
Listopad 1   3   2   6
Prosinec 5 1 11   1   18
Celkem 33 19 42 5 19 5 123

 

Statistiky zásahů 2022

2022 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 8 2 4     2 16
Únor 3   16   2   21
Březen   6 2     1 9
Duben 1   2 1 2   6
Květen 1 7 1 1 2   12
Červen 1 3 1 2     7
Červenec 1 7 3       11
Srpen   4 4   2   10
Září 3   2 1 1   7
Říjen         2   2
Listopad 1 1 1   1   4
Prosinec 1 2 2   2   7
Celkem 20 32 38 5 14 3 112

 

Statistiky zásahů 2021

2021 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 11 2 5     2 20
Únor 2   2   3 1 8
Březen 1 3       2 6
Duben   4       5 9
Květen 2 5     1 2 10
Červen 3 1 5 1 1 1 12
Červenec   1 18 1 2   22
Srpen 2 1 7 1 2 1 14
Září 2 3 2 1 3   11
Říjen 1   4   1   6
Listopad 2 1     3 1 7
Prosinec 7 6 1 1 1 3 19
Celkem 33 27 44 5 17 18 144

 

Statistiky zásahů 2020

2020 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 4 2 1   2 1 10
Únor 2 3 11   1   17
Březen   4 8   3 1 16
Duben   7 2   2 3 14
Květen     7 1 1 2 11
Červen 5 1 10       16
Červenec 2 4 1 2 2   11
Srpen 3 4 5 2   1 15
Září 4 1 3 1 1 1 11
Říjen 2 2     1 7 12
Listopad 2 1     1 2 6
Prosinec 1 3 3   1   8
Celkem 25 32 51 6 15 18 147

 

Statistiky zásahů 2019

2019 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 4 1 1       6
Únor 3 1 2       6
Březen 4 2 8 2     16
Duben 4 4   1 2   11
Květen 2 2 2   2   8
Červen 3   1   1   5
Červenec 2 1 8   3   14
Srpen 3 2 4   2   11
Září 4 2 2   1 1 10
Říjen 2 2 1       5
Listopad 1   1   2   4
Prosinec 3 1 3       7
Celkem 35 18 33 3 13 1 103

 

Statistiky zásahů 2018

2018 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 6 2 2   1   11
Únor 3 2   3     8
Březen 4 3 2     1 10
Duben 2 3   1   1 7
Květen 2 3 3 1 2   11
Červen 4 2     1   7
Červenec   2 5   2 1 10
Srpen 2 5 4   1   12
Září 2 2 3 1     8
Říjen 1 3         4
Listopad 1 1 1       3
Prosinec 4 1 4       9
Celkem 31 29 24 6 7 3 100

 

Statistiky zásahů 2017

2017 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 4   4       8
Únor 5   1       6
Březen 4 1 3 1     9
Duben 1 1 1       3
Květen 2 4 1       7
Červen 2 1 1       4
Červenec 3   2 1     6
Srpen 2 4 1 2     9
Září 1 1 1       3
Říjen 2   13 1     16
Listopad 3 2 3   1   9
Prosinec 7 1     1   9
Celkem 36 15 31 5 2   89

 

Statistiky zásahů 2016

2016 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 3 1 3   1   8
Únor 3 1 2 3     9
Březen   1         1
Duben 1 2   1     4
Květen 3   2 2     7
Červen 3 1 2 1     7
Červenec 3 4 3 2 1 1 14
Srpen 3 3 2   1   9
Září 4 1 4     1 10
Říjen   2 5       7
Listopad 2   2       4
Prosinec 2   4 2     8
Celkem 27 16 29 11 3 2 88

 

Statistiky zásahů 2015 

2015 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden 2 1 3       6
Únor 4 1 1 2     8
Březen 2 1 12     1 16
Duben 1 1 4       6
Květen 4 1 3 1     9
Červen 3 5 2     1 11
Červenec 4 6 3       13
Srpen 3 3 8     2 16
Září 3 4 1 1   1 10
Říjen 1 3 1       5
Listopad 2 1 1     1 5
Prosinec 4 2 3       9
Celkem 33 29 42 4   6 114

 

 

Statistiky zásahů 2014

2014 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden    2    1      3
Únor    2    4      6
Březen  1  2          3
Duben    3  2  2    1  8
Květen  6  1  4  1    1  13
Červen      2      1  3
Červenec  1  2  4  2    1 10
Srpen  3    13  1     17
Září  2  2 7       11
Říjen  3    2        5
Listopad      1  4      5
Prosinec  2  1  1       4
Celkem 18 15 36 15   4 88

 

Statistiky zásahů 2013

2013 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden  4  3        1  8
Únor  5  3      1    9
Březen  3  1          4
Duben  3  1  2    1    7
Květen  1  3  2        6
Červen  1    5  3    1  10
Červenec              0
Srpen  2  2  5  2      11
Září  3  1  1  2      7
Říjen  2      2      4
Listopad  2  1  1  1      5
Prosinec  7  1  1  1    1  9
Celkem  33  16  17  11  2  3  82

 

Statistiky zásahů 2012

2012 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden  2    1        3
Únor  1  1  2        4
Březen    3  1
1
   

5

Duben  2  1  1        4
Květen  1    3  2  1    7
Červen  1    2    1    4
Červenec    3  10  4      17
Srpen  2  1  7  2  1    13
Září      1        1
Říjen  2    4        6
Listopad    1          1
Prosinec

7

   2  1  1    11
Celkem  18 10  34  10  4  

 76

 

Statistiky zásahů 2011

2011 Dopravní nehoda Požár Technická pomoc Únik neb. látek Záchrana osob, zvířat Ostatní Celkem
Leden  3            3
Únor  2  2          4
Březen  1  3  1        5
Duben    3          3
Květen  2  2  2    1    7
Červen  1  2      1  5
Červenec  1  1      1  4
Srpen      3        3
Září  3    2    1    6
Říjen  2    1  1  1    5
Listopad  2            2
Prosinec  2

1

   6
Celkem 19 13 13 2  53